น้องๆ คณะราษฎรบำรุง ยะลา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวบูนาดารา
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 222

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา และส่วนราชการในพื้นที่ 75 คน จัดกิจกรรมตามมาตรการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมายตามหลักวิชาการ พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบูนาดารา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยการประชาสัมพันธ์มาตรการที่ใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่เป้าหมาย การจัดเก็บขยะชายหาด การจัดเก็บขยะในแม่น้ำลำคลอง ได้ขยะ 78.50 กก.

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง