จัดค่ายเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัตตานี
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 292

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับ อำเภอยะหริ่ง ชุมชมท่องเที่ยวบูนาดารา (บ้านปาตา) โรงเรียนคณะราษฏรบำรุง จ.ยะลา 75 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน “ค่ายเรียนรู้ด้านระบบนิเวศและรักษ์สิ่งแวดล้อม” มีกิจกรรมเก็บขยะรอบบริเวณหาดตะโละกาโปร์ ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลนและเพาะกล้าไม้ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึก จิตอาสา รักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ในสถานที่จริง พร้อมนี้ ได้บริการกล้าไม้ ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่ 150 ต้นเพื่อปลูกที่ป่าชายเลนบ้านปาตา ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง