ล่องเรือเก็บขยะปากแม่น้ำอ่าวบ้านดอน-ปากน้ำตาปี
  • 29 มิ.ย. 2565
  • 199

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.05 ล่องเรือเก็บขยะทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง บริเวณพื้นที่ ปากแม่น้ำอ่าวบ้านดอน ปากแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี ได้ขยะ 779.8 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ จำพวก ผักตบชวา ขอนไม้ กล่องอาหาร (โฟม) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว ) ถุงพลาสติกอื่น ๆ จากนั้นประสานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง