พาสำรวจโลกสีคราม แนวปะการังใต้ทะเลภูเก็ต
  • 1 ก.ค. 2565
  • 346

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการัง เกาะแก้วใหญ่ เกาะโหลน และอ่าวตั้งเข็ม จ.ภูเก็ต ภาคใต้งบประมาณโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล พบว่าแนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง-ดีมาก ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea microphthalma) ปะการังสีน้ำเงิน (Heliopora coerulea) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) และปะการังเขากวาง (Acropora spp.)การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเคลือบหิน (Podabacia spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) และปะการังโขด (Porites spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคจุดขาว และเนื้อเยื่อเปลี่ยนสีในปะการังโขด (Porites spp.) และปะการังดอกเห็ด (Fungia sp.) พบตะกอนแขวนลอยค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) ปูปะการัง (Tetralia nigrolineata) ปูใบ้ปะการัง (Cymo melanodactylus) เพรียงหัวหอม (Clavelina sp.) และทากทะเลชนิดต่างๆ (Nudibranch) สำหรับขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากการทำประมง เช่น เชือก เส้นเอ็นตกปลา อวน และขวดพลาสติก เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ได้บันทึกพิกัด GPS พื้นที่ที่ดำเนินการสำรวจแนวปะการัง เพื่อใช้ในการสำรวจติดตามต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง