สงขลาแจ้งพบปะการังฟอกขาวที่เกาะขาม ส่วนเกาะหนู-แมวดีขึ้น
  • 2 ก.ค. 2565
  • 51

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง รายงานผลการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณแนวปะการังเกาะหนู เกาะแมว และเกาะขาม จ.สงขลา ผลจากการเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลต่อเนื่องด้วย data temperature logger พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าเฉลี่ย 31.43 °C และจากการสำรวจแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect พบการฟอกขาวของปะการังบริเวณเกาะขาม อ.เทพา จ.สงขลา ประมาณร้อยละ 15 ของปะการังมีชีวิต และปะการังเริ่มมีลักษณะสีซีด ประมาณร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิต ที่ระดับความลึก ประมาณ 2.7-4.5 เมตร โดยชนิดของปะการังที่มีการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora sp.) ส่วนบริเวณเกาะหนู และเกาะแมว จ.สงขลา จากที่เคยพบปะการังมีสีซีดในช่วงเดือนพฤษภาคม ตอนนี้ปะการังมีการฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาพปกติแล้ว โดยกรม ทช. จะติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง