ต้อนรับ เจ้าเต่าน้อยชาวท้องหมัน
  • 3 ก.ค. 2565
  • 256

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานลูกโดยรับแจ้งจากเครือข่ายบริเวณหาดท้องหนัน ว่าลูกเต่ากระ รังที่ 2 ของแม่กระท้องหนัน ซึ่งวางไข่เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ระยะเวลาการฟัก 60 วัน ผลการตรวจสอบพบลูกเต่ากระ ฟักออกมาทั้งหมด 19 ตัว จากไข่ 119 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟักร้อยละ 15.96 จึงเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อใช้วิเคราะห์ ตรวจสุขภาพลูกเต่าสมบูรณ์แข็งแรง กระดองยาวเฉลี่ย 4 ซม. กว้าง 3.6 ซม. ยังพบถุงไข่แดงอยู่บริเวณท้อง เต่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี จึงได้ปล่อยคืนลงสู่ทะเลบริเวณหาดที่ฟัก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง