ชุมพร มอบ ทช. อบรมดำน้ำเสริมทักษะอาสาสมัคร
  • 4 ก.ค. 2565
  • 257

วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ ทสจ.ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมดำน้ำอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตามแผนปฏิบัติราชการ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด มีผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน ณ กรีน อะดามัสรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชุมพร ทั้งนี้เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำน้ำเบื้องต้น การปฏิบัติงานใต้น้ำให้กับประชาชน อาสาสมัคร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นสามารถปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานใต้น้ำรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง