รวมกลุ่มทำดี เก็บขยะฟื้นฟูหาดแหลมสน ทะเลสตูล
  • 5 ก.ค. 2565
  • 238

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับ น้องๆ โรงเรียนบ้านบุโบย หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ อบต.แหลมสน กลุ่ม อสม. และประชาชนในพื้นที่บ้านบุโบย รวม 58 คน จัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท./ชุมชนโรงเรียนฯลฯ) ในพื้นที่ จ.สตูล บริเวณชายหาดแหลมสน ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อลดปริมาณขยะทะเลที่คลื่นลมพัดพามากับกระแสน้ำ ขยะจากการท่องเที่ยว และจากแหล่งชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเก็บขยะได้ 823 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น โฟมก้อน ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) รองเท้า ขวดพลาสติกอื่นๆ และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง