เตรียมความรู้ป่าชายเลน สนับสนุนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
  • 5 ก.ค. 2565
  • 236

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับ คณะผู้บริหารและอาจารย์ จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 10 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่และแหล่งศึกษาเรียนรู้ ในการจัดทำโครงการทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง