กำหนดมาตรการชมวาฬบรูด้า ปากอ่าวแม่กลอง
  • 5 ก.ค. 2565
  • 286

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสงคราม จัดประชุมหารือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดมาตรการในการเข้าชมวาฬบรูด้า บริเวณปากอ่าวแม่กลอง ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดศรัทธาธรรม ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งมติในที่ประชุม กำหนดให้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการชมวาฬบรูด้าให้กับผู้ประกอบการ และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวิธีการนำสินค้าของกิน-ของใช้ ที่เป็นผลผลิตภายในพื้นที่ จ.สมุทรสงคราม มานำเสนอแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง