2 ทีมจิตอาสา ระดมเก็บขยะในป่าชายเลนระยอง
  • 5 ก.ค. 2565
  • 762

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) พร้อมด้วยจิตอาสาจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม จัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน แนวทุ่นกักขยะ (Boom) และพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้เรือเก็บขยะ และเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่ง ได้ขยะ 87 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน เศษโฟม และขยะอินทรีย์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง