ยึดซ้ำอีกพื้นที่ป่าชายเลน พบบุกรุกในเขตป่าสงวนท้องที่ละงู
  • 6 ก.ค. 2565
  • 119

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติการยึดคืนผืนป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 เป็นแปลงตามคดีอาญาที่ 492/2554 เนื้อที่ 5-2-88 ไร่ รื้อถอนผลอาสิน ต้นปาล์มน้ำมัน 18 ต้น และแปลงที่ 2 เป็นแปลงตามคดีอาญาที่ 498/2562 เนื้อที่ 9-2-92 ไร่ รื้อถอนผลอาสิน ต้นมะพร้าวและต้นปาล์มน้ำมัน 50 ต้น รวมเนื้อที่ 15-1-80 ไร่ รื้อถอนผลอาสินรวม 68 ต้น ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 ท้องที่ ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล และมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล นำเรื่องพร้อมหลักฐานแจ้งลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง