ติดตามผลการชะลอคลื่นจากแนวไม้ไผ่ ทะเลพันท้ายนรสิงห์
  • 6 ก.ค. 2565
  • 571

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ดำเนินงานโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.สมุทรสาคร ที่ดำเนินการไว้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริเวณชายฝั่ง ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระยะทางไม้ไผ่ประมาณ 2,000 เมตร โดยเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้น เพื่อติดตามพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหลังแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นในพื้นที่หาดโคลน โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผลการสำรวจพบว่า มีตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และพบพรรณไม้ป่าชายเลน อาทิ แสมทะเล โกงกางใบเล็ก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง