พาล่องเรือ เก็บขยะลอยน้ำปากคลองสุนัขหอน
  • 6 ก.ค. 2565
  • 702

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.04 จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ คลองสุนัขหอน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ขยะ 2,365 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ กล่องโฟม ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติกอื่นๆ และกระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง