ติดตามผลงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล คลองโคกเคียน-ชายหาดนราทัศน์
  • 6 ก.ค. 2565
  • 243

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ติดตามการจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุนกักขยะ (Boom) บริเวณคลองโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และติดตั้งจุดวางขวดน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง