แนวไม้ไผ่แหลมฟ้าผ่า กันคลื่นสร้างผืนป่าชายเลนใหม่
  • 7 ก.ค. 2565
  • 230

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นที่ปักแนวไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จ.สมุทรปราการ ที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บริเวณชายฝั่ง ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ระยะทางแนวไม้ไผ่ประมาณ 6,000 เมตร โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ผลการสำรวจพบว่า มีตะกอนเลนสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และพบพรรณไม้ป่าชายเลน อาทิ แสมทะเล โกงกาง ด้านหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง