กลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง จัดเก็บขยะปากน้ำเจ้าพระยา
  • 7 ก.ค. 2565
  • 239

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ขยะ 105 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะอินทรีย์ เศษพลาสติก ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว และโฟม ทั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนบ้านวัดจากแดง จะนำขยะที่จัดเก็บได้ไปรีไซเคิลขาย  ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ จะนำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง