เก็บไม่หมด ขยะพลาสติกลอยมาตามแม่น้ำระยอง
  • 7 ก.ค. 2565
  • 249

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) จัดเก็บขยะในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยใช้เรือเก็บขยะ และเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่ง ได้ขยะ 114 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน และเศษโฟม เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง