หน่วยทางทะเลชลบุรี ขอความร่วมมืออย่าทำประมงผิดกฎหมาย
  • 7 ก.ค. 2565
  • 241

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ทสจ.ชลบุรี ประมงจังหวัด เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ศรชล.ชลบุรี ตำรวจภูธรเสม็ด จ.ชลบุรี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา จัดพิธีทำลายเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย จากการตรวจยึดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ณ สำนักงาน ทช.ที่2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล และปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) โดยมี นายชายชาญ เตโชทินกร ผู้อำนวยการ ทสจ.ชลบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ ของกลางที่ทำลาย ประกอบด้วยเครื่องมือประมง ชนิดลอบพับได้ 625 ชุด โพงพาง  2 ปาก และอวนลัง 1 ปาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง