ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกป่าชายเลนตันหยงโป
  • 7 ก.ค. 2565
  • 222

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ของศึกษาธิการจังหวัดสตูล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน 300 คน บริเวณป่าชายเลน ท้องที่ ม.3 บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล มีกิจกรรมปลูกไม้ชายเลน 1,900 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง