รวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล เขตเมืองภูเก็ต
  • 8 ก.ค. 2565
  • 591

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจและรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณอ่าวฉลอง เกาะโหลน และแหลมพันวา จ.ภูเก็ต ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษวัสดุที่คาดว่าเป็นพลาสติกจากการสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อย สำหรับตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง