มาแล้วแม่จ๋า ลูกเต่ากระฟักและคลานลงทะเลสมุยเรียบร้อย
  • 15 ก.ค. 2565
  • 524

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจากเครือข่ายบริเวณหาดท้องหนัน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่า ลูกเต่ากระ รังที่ 3 ของแม่ท้องหนัน ซึ่งวางไข่เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ฟักออกจากไข่ โดยใช้ระยะเวลาการฟัก 58 วัน ผลการตรวจสอบพบลูกเต่ากระ ฟักออกมา 94 ตัวจากไข่ 154 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟักร้อยละ 61 แต่ลูกเต่าส่วนใหญ่ได้คลานลงทะเลไปแล้ว และมีลูกเต่า 2 ตัว ติดอยู่ในรัง จึงได้ขุดช่วยเหลือและเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (Genetic Bank) โดยรวมสุขภาพของลูกเต่า สมบูรณ์แข็งแรง ยังพบถุงไข่แดงอยู่บริเวณท้อง เต่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี จึงได้ปล่อยลงทะเลบริเวณหาดที่ฟักตามระบบวงจรชีวิตตามธรรมชาติของเต่า นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบไข่รังที่ 7 แต่ไม่พบการฟัก จึงได้ล้อมคอกป้องกันหลุมวางไข่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง