ใช้ไอ้โง่ในทะเลสาธารณะเขตเมืองชลบุรี ผิดกฎหมาย
  • 22 ก.ค. 2565
  • 391

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเรือ ทช.102 ปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลชลบุรี ตรวจพบเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ 50 ชุด บริเวณพื้นที่ชายทะเล ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 67(2) จึงเก็บยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง