ใช้ไอ้โง่ในทะเลบางปะกง พื้นที่สาธารณะ ผิดกฎหมาย
  • 22 ก.ค. 2565
  • 375

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ ศรชล.ฉะเชิงเทรา นำเรือฉลามขาว 119 ปฏิบัติงานคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณชายฝั่งทะเลฉะเชิงเทรา ตรวจพบเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ 30 ชุด บริเวณพื้นที่ชายทะเล ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 67(2) จึงเก็บยึดของกลางทั้งหมดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง