ศึกษาการกักเก็บคาร์บอน ในแหล่งหญ้าทะเลอ่าวบ้านดอน
  • 23 ก.ค. 2565
  • 361

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินในแหล่งหญ้าทะเล บริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี โดยเป็นหญ้าทะเลชนิด หญ้าใบมะกรูด (Halophila  ovalis) พร้อมเก็บตัวอย่างตะกอนดินทั้งในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลและบริเวณใกล้เคียงที่ไม่มีหญ้าทะเล เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของแหล่งหญ้าทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง