คลื่นแรง แต่ยังไม่พบแมงกะพรุนพิษลอยเข้าพื้นที่ท่องเที่ยวสมุย-พะงัน
  • 23 ก.ค. 2565
  • 422

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์เครือข่าย โดยมอบแผ่นพับขั้นตอนการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ 3 ภาษา พร้อมทั้งตรวจสอบชุดเตือนภัยแมงกะพรุนพิษ และจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว 5 แห่ง ประกอบด้วย หาดริ้นและหาดท้องนายปาน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี อ่าวแม่น้ำ อ่าวละไม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และอ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ผลการสำรวจโดยใช้อวนลอยกุ้ง 3 ชั้น ไม่พบตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ จากนั้นได้ ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.8-6.2 mg/l อุณภูมิน้ำ 27.6-28.5  องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง 7.7-8.1 และความเค็ม 28-30 ppt. เมื่อตรวจสอบชุดเตือนภัยแมงกะพรุนพิษ มีบางจุดถูกคลื่นลมมรสุมพัดทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ได้ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพื้นที่ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง