เก็บข้อมูลระดับความร้อนของน้ำทะเลอ่าวไทย ยังไม่พบผลกระทบ
  • 23 ก.ค. 2565
  • 393

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจเก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger ที่ระดับความลึก 1 เมตร จากผิวหน้าน้ำทะเล เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร ปากแม่น้ำแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม ปากแม่น้ำบางตะบูน และปากแม่น้ำบ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยพบค่าเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ทั้งนี้ ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจาก data Temperature logger ในช่วงวันที่ 23 มีนาคม - 21 กรกฎาคม 2565 พบค่าอุณหภูมิน้ำทะเล 26.734-35.810 °C จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 แต่จากการสำรวจเบื้องต้น ยังไม่พบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2565 ปะการังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล ทั้งนี้ จะมีการติดตามผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง