พบน้ำทะเลเปลี่ยนสีจากไดอะตอมสะพรั่ง บริเวณหาดไพลิน
  • 24 ก.ค. 2565
  • 409

วันที่ 23 กรกฎาคม​ 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับแจ้งข่าวจาก​ ผศ.ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา​ กรณีพบน้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลอ่อนบริเวณหาดไพลิน อ.​คลองใหญ่ จ.ตราด ผลการสำรวจเบื้องต้นพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลอ่อน เป็นระยะทางประมาณ 650  เมตร ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่พบสัตว์น้ำตาย และตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 4 เพื่อการนันทนาการ นอกจากนั้น ได้สัมภาษณ์​ชาวประมงในพื้นที่ ทราบว่าเป็นน้ำจากตะกอนในคลอง พบเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน และจากการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่าเกิดการสะพรั่งของแพลงก์ตอน​พืชกลุ่มไดอะตอมชนิด Chaetoceros​ sp. ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งภาคตะวันออก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง