ห้ามใช้ในทะเล พบอีกใช้ลอบพับได้ในเขตสมุทรสงคราม
  • 27 ก.ค. 2565
  • 354

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 บูรณาการกับชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ศรชล.ภาค 1 ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง พบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) 48 ชุด มีผู้ต้องหา 1 คน เรือ 1 ลำ จากนั้นนำส่งผู้ต้องหาพร้อมของกลางที่ สภ.เมืองสมุทรสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง