จัดอบรมครูสอนดำน้ำเกาะเต่า ขยายผลการปลูกฟื้นฟูปะการัง
  • 28 ก.ค. 2565
  • 501

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ครูสอนดำน้ำปลูกฟื้นฟูปะการัง” ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อแนวปะการังในพื้นที่เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการฝึกสอนครูให้สามารถสอนปลูกปะการังให้กับกลุ่มเป้าหมายในระดับครูสอนดำน้ำ โดยมี instructor, dive master ในพื้นที่เข้าร่วม 13 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีขั้นตอนการสอนปลูกฟื้นฟูปะการังให้เป็นไปตามแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ และเพิ่มครูสอนดำน้ำในการช่วยภารกิจในการปลูกฟื้นฟูปะการังของกรม รวมถึงจัดทำแนวทางมาตรการในสร้างการมีส่วนร่วม การปลูกจิตสำนึกให้กับนักดำน้ำ ครูสอนดำน้ำ ไดฟ์มาสเตอร์ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างรายได้จากกิจกรรมท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่า และความสมบูรณ์ของแนวปะการัง ในอนาคต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง