พ่อเมืองแปดริ้ว นำทีมปลูกเสริมป่าชายเลนบางปะกง
  • 28 ก.ค. 2565
  • 491

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ในกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ภายในงานมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประกอบด้วย การทำความสะอาดเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียนและปลูกป่าชายเลนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ม.14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 100 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง