พาล่องเรือ สำรวจคุณภาพน้ำทะเลเกาะสำคัญในทะเลตราด
  • 28 ก.ค. 2565
  • 368

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ทะเลตราด บริเวณเกาะหมาก เกาะกระดาด และเกาะกูด เบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเล โดยเครื่องวัดปัจจัยคุณภาพน้ำหลายตัวแปร(CTD) บริเวณเกาะช้าง และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดของน้ำทะเล บริเวณเกาะกูด เกาะกระดาด เกาะช้าง (อ่าวเจ๊กแบ้ และท่าเรือฐานส่งกำลังบำรุง ทร. ทัพเรือภาคที่ 1)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง