แจ้งเตือน ผลการตรวจสอบพบแมงกะพรุนพิษในทะเลภูเก็ตฝั่งตะวันตก
  • 29 ก.ค. 2565
  • 313

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งผ่านทางสื่อออนไลน์ กรณีพบแมงกะพรุนพิษเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยเป็นแมงกะพรุนกล่องชนิดไคโรเน็ก ยามากูชิอาย (รอยืนยันชนิด) และวันที่ 21–22 กรกฎาคม 2565 พบเป็นแมงกะพรุนหัวขวดสกุล ไฟซาเลีย (ไม่ระบุชนิด) บริเวณจุดดำน้ำหาดกะตะ จ.ภูเก็ต ซึ่งในช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นฤดูกาลที่อาจพบแมงกะพรุนหัวขวด สกุลไฟซาเลีย (ไม่ระบุชนิด) บริเวณชายหาดฝั่งตะวันตกของ จ.ภูเก็ตได้ ซึ่งแมงกะพรุนชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมาก หากสัมผัสอาจเป็นเหตุให้เสียชีวิต โดยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อน บางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจลำบากร่วมด้วย ในการนี้ได้ประสานแจ้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลเมืองป่าตอง อบต.กมลา อบต.เชิงทะเล อบต.สาคู และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในการลงทำกิจกรรมในทะเล เตรียมความพร้อมของน้ำส้มสายชู และป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ ทั้งนี้หากได้รับพิษให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยราดด้วยน้ำส้มสายชูต่อเนื่องที่บริเวณแผลอย่างน้อย 30 วินาที หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำส่งแพทย์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง