บางหญ้าแพรก พบอีกลอบพับได้ในทะเลอ่าวไทยตอนบน
  • 30 ก.ค. 2565
  • 329

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 ร่วมกับชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ศรชล.ภาค 1 ปฏิบัติงานตรวจตราป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมงขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ 113 ชุด ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) และนำของกลางส่งที่ สภ.ย่อยท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง