ชีวิตน้อยๆ ของเต่ากระ ฟักแล้วรังที่4 จากทะเลสมุย
  • 30 ก.ค. 2565
  • 404

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง  รับแจ้งจากเครือข่ายบริเวณหาดท้องหนัน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ว่าลูกเต่ากระ รังที่ 4 ของแม่ท้องหนัน ซึ่งวางไข่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้ฟักออกจากไข่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.00 น. โดยใช้ระยะเวลาในการฟัก 63 วัน ผลการตรวจสอบพบลูกเต่ากระ ฟักรวม 106 ตัว จากไข่ 157 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟักร้อยละ 68 แต่พบลูกเต่า 1 ตัวเสียชีวิตภายในรัง เนื่องจากถูกรากต้นไม้พัน จึงได้เก็บข้อมูลทางชีววิทยา ได้แก่ ความลึกของหลุม ขนาดตัว และตรวจสุขภาพภายนอก ทั้งยังเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลดีเอ็นเอ (Genetic Bank) สาวนการตรวจสุขภาพลูกเต่า พบว่าสมบูรณ์แข็งแรง ยังพบถุงไข่แดงอยู่บริเวณท้อง เต่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี จึงได้ปล่อยลูกเต่าทั้งหมดลงทะเลบริเวณหาดที่ฟักเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง