ติดตามผลกระทบน้ำมันรั่วระยอง สถานการณ์ทั่วไปปกติ
  • 31 ก.ค. 2565
  • 348

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพาจันทบุรี ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเล ตลอดจนการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด และนอกชายฝั่ง มาบตาพุด-หมู่เกาะมัน จ.ระยอง กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อกลางทะเลบริเวณมาบตาพุด 6 ชายหาด ประกอบด้วย หาดสุชาดา หาดแสงจันทร์ หาดแม่รำพึง (คลองหัวรถ) หาดแม่รำพึง (ก้นอ่าว) อ่าวบ้านเพ และหาดสวนสน ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าสภาพน้ำทะเลปกติ ไม่พบคราบฟิล์มน้ำมันและก้อนน้ำมันดินบริเวณชายหาด คุณภาพน้ำทั่วไป ผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ (มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 1, 2 และ 4 เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์แหล่งปะการังและการนันทนาการ)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง