พาสำรวจ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในทะเลสาบสงขลา
  • 4 ส.ค. 2565
  • 313

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจ เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเล พื้นที่ทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา และพัทลุง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น ในทะเลสาบสงขลา 3 ช่วง พบว่า (1) ตอนบน มีช่วงความลึก 1.4-2.3 ม. ความโปร่งแสง 0.1-0.3 ม. อุณหภูมิ 29.9-30.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 0.1-0.2 ppt. ความเป็นกรด-ด่าง 7.0-7.5 ค่าออกซิเจนละลาย 5.95-7.21 mg/l (2) ตอนกลาง มีช่วงความลึก 1.2-1.7 ม. ความโปร่งแสง 0.2-0.9 ม. อุณหภูมิ 28.7-30.2 องศาเซลเซียส ความเค็ม 0.2-5.0 ppt. ความเป็นกรด-ด่าง 6.7-8.1 ค่าออกซิเจนละลาย 60.9-7.12 และ (3) ตอนล่าง มีช่วงความลึก 0.9-8.7 ม. ความโปร่งแสง 0.3-1.0 ม. อุณหภูมิ 28.4-30.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 6.0-30.6 ppt. ความเป็นกรด-ด่าง 6.8-8.5 ค่าออกซิเจนละลาย 4.68-6.98 mg/l

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง