ปตท. นำทีมสำรวจความหลากหลายทะเลเกาะกระ
  • 5 ส.ค. 2565
  • 525

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิเอ็นไลฟ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ ปตท.สผ. อีดี โดยเป็นการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ ความอุดมสมบูรณ์และสถานภาพของแนวปะการัง ชนิดของปะการังแข็ง ปะการังอ่อน กัลปังหา ปลา สิ่งมีชีวิตพื้นท้องทะเล รวมถึงปริมาณตัวอ่อนปะการัง และโรคของปะการัง บริเวณ เกาะกระใหญ่ (ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศใต้) เกาะกระกลาง เกาะกระเล็ก และหินเรือ พร้อมกันนี้มีนักดำน้ำจิตอาสาตัดและเก็บอวนที่ติดในแนวปะการังออกด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง