ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ เรียนรู้งานอนุรักษ์ทะเลสงขลา
  • 6 ส.ค. 2565
  • 39

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ต้อนรับคณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา 43 คน ในโครงการเรียนรู้ประมงพื้นบ้านเกาะหนู บริเวณ เกาะหนู ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การปล่อยพันธุ์ปูม้า 3 ล้านตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาดเกาะหนู ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่า รวมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง