สภากาชาดไทย นำปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวันแม่
  • 6 ส.ค. 2565
  • 37

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก และชุมชนบ้านโก้งโค้ง ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 200 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่นและพายุ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง บริเวณ ชุมชนบ้านโก้งโค้ง ม.4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ได้แก่ ต้นโกงกางใบใหญ่  ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโปรงแดง ต้นแสม และต้นจาก 600 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง