พาสำรวจแหล่งหญ้าทะเลในคลองไม้แก่น ทะเลปัตตานี
  • 6 ส.ค. 2565
  • 471

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองไม้แก่น จ.ปัตตานี ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล 61.93 ไร่ โดยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง ผลการสำรวจพบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ดี – สมบูรณ์ดีมาก ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ 0.5-1.5 เมตร ความเค็ม 17 ppt. ออกซิเจนละลายน้ำ 62.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 7.63 อุณหภูมิ 28.4 องศาเซลเซียส สัตว์น้ำชนิดเด่นในแนวหญ้าทะเล ได้แก่ ปลาสลิดหินลายขาว (Siganus javus) ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russellii) และ ปลาหมูสี (Lethrinus lentjan) เป็นต้น และไม่พบขยะทะเลตกค้างในแหล่งหญ้าทะเล

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง