พาตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล รอบเกาะภูเก็ต
  • 6 ส.ค. 2565
  • 33

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และแพลงก์ตอนพืช บริเวณชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำพื้นฐาน มีค่าอุณหภูมิน้ำ 29.9-36.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 22-32 ppt. ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.62-7.91 และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.11-7.45 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้ามีเมฆมาก มีคลื่นสูง อากาศร้อนอบอ้าว บริเวณชายหาดท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย ไม่พบก้อนน้ำมันดิน แต่พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้ม บริเวณชายหาดป่าตอง และหาดกะรน โดยแพลงก์ตอนที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมกลุ่มเพนเนต สกุล Eunotogramma เป็นสกุลเด่น ไม่พบการตายของสัตว์น้ำในพื้นที่ที่เกิดปรากฏการณ์และบริเวณใกล้เคียง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง