ทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน อ่าวไทยตะวันออก
  • 6 ส.ค. 2565
  • 37

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ ณ ห้องประชุมปลาดาว ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลแสนสุข อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกทีมฉลามขาว อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ในที่ประชุมมีการหารือประสบการณ์การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล กรณีเกิดเหตุคราบน้ำมันรั่วไหล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง