มาแล้วววว ลูกเต่าทะเลฟักออกจากไข่ที่หาดท้องหนัน เกาะสมุย
  • 7 ส.ค. 2565
  • 300

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจากเครือข่ายบริเวณหาดท้องหนัน กรณี ลูกเต่ากระรังที่ 5 ของแม่ท้องหนัน ซึ่งวางไข่เมื่อ 7 มิถุนายน 2565 ได้ฟักออกจากไข่ โดยพบเป็นลูกเต่ากระ ฟักออกมา 8 ตัว จากไข่ 14 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟักร้อยละ 57.1 โดยใช้ระยะเวลาการฟัก 60 วัน จึงได้เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล DNA (Genetic Bank) การตรวจสุขภาพพบว่าลูกเต่า สมบูรณ์แข็งแรง มีขนาดกระดองยาวเฉลี่ย 4 ซม. กว้าง 3.6 ซม. ยังพบถุงไข่แดงอยู่บริเวณท้อง ลูกเต่ายังตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี จึงได้นำลูกเต่าไปปล่อยบริเวณหาดที่ฟักออกมา ซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวติตามธรรมชาติของเต่า

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง