สำรวจชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาดกระบี่
  • 7 ส.ค. 2565
  • 265

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจพื้นที่ชายฝั่งในระบบหาดนพรัตน์ธารา (T8C259) ระบบหาดปากเมง (T8E304) เพื่อสำรวจชนิดพันธุ์พืชชายหาดที่มีความเหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติในการยึดเกาะเม็ดทราย การทนต่อสภาพแวดล้อม การกระจายตัวบริเวณชายหาด การทนต่อแรงลมทะเล การทนต่อความเค็มของน้ำทะเล ผลการสำรวจพบพืชชายหาดที่กระจายตัวตั้งแต่แนวชายฝั่งลึกเข้าไป 30 เมตร ได้แก่ ผักบุ้งทะเล ถั่วคล้าทะเล หญ้าไหวทาม เบญจมาศน้ำเค็ม หญ้ากก เป็นต้น ส่วนพืชชายหาดที่คาดว่ามีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพชายหาด พบ 3 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้งทะเล (Ipomoea pes-caprae) หญ้าไหวทาม (Ischaemum muticum) ถั่วคล้าทะเล (Canavalia rosea)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง