สำรวจสัณฐานชายหาดไม้ขาว เตรียมนำข้อมูลประเมินความเปราะบาง
  • 7 ส.ค. 2565
  • 539

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) บริเวณหาดไม้ขาว ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดไม้ขาว T7E203 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ซึ่งกำหนดระยะทางสำรวจตามแนวชายฝั่งประมาณ 15 กม. โดยสำรวจเพิ่มเติมจากเมื่อวานอีก 20 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้นพบ ร่องรอยคลื่นซัดฝั่งตามฤดูกาล เนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พบหน้าผาชายหาด (beach scarp) บางตำแหน่งมีรากไม้โผล่ให้เห็นได้ชัด ความลาดชันชายหาดประมาณ 7-10 องศา โดยข้อมูลที่ได้ที่ใช้ในการประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง