หารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลหัวไทร
  • 9 ส.ค. 2565
  • 407

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) พร้อมด้วยนายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรณี ในคณะกรรมการ ทช. แห่งชาติ สำรวจ ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และรับฟังสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช จากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากเทศบาลตำบลหน้าสตน เพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดจากโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเบื้องต้นในที่ประชุมมีมติให้กรม ทช. ทดลองใช้วิธีการปักรั้วไม้ดักตะกอน เพื่อลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง