ลูกเต่าทะเลฟักอีกแล้ว ลูกแม่ท้องหนันได้กลับคืนทะเลสมุย
  • 11 ส.ค. 2565
  • 241

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจากเครือข่ายบริเวณหาดท้องหนัน กรณีพบลูกเต่ากระรังที่ 5 ของแม่ท้องหนัน ซึ่งวางไข่เมื่อ 8 มิถุนายน 2565 ได้ฟักออกจากไข่ โดยใช้เวลาการฟัก 63 วัน ผลการตรวจสอบพบ ลูกเต่ากระ ฟักออกมา 95 ตัว รอด 94 ตัว ตาย 1 ตัว จากไข่ 122 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก ร้อยละ 77.87 ผลการตรวจสุขภาพ พบว่าลูกเต่าสมบูรณ์แข็งแรง มีขนาดกระดองยาวเฉลี่ย 4.06 ซม. กว้าง 3.72 ซม. ยังพบถุงไข่แดงบริเวณท้อง เต่าตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี ลูกเต่าบางตัวพบแผลที่บริเวณคอหรือหัว ซึ่งอาจจะเกิดจากปู โดยพบซากลูกเต่า 1 ตัวอยู่บนหาด ส่วนลูกเต่าที่บาดเจ็บได้ย้ายมารักษาที่ศูนย์ฯ เพื่อรอให้แข็งแรง ส่วนที่เหลือปล่อยคืนทะเลบริเวณหาดที่ฟัก ซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตตามธรรมชาติของเต่าเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง