รวมพลังชาวตะกั่วป่า จัดกิจกรรมอนุรักษ์ทะเลพังงาใันแม่แห่งชาติ
  • 11 ส.ค. 2565
  • 207

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ อำเภอตะกั่วป่า กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอตะกั่วป่า อบต.บางม่วง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 35 ผู้ประกอบการโรงแรม หอการค้าจังหวัดพังงา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนจิตอาสา 400 คน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณชายหาดบางสัก ม.7 และ ม.8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธาน มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ชายหาด 200 ต้น ปล่อยเต่าทะเล 20 ตัว และเก็บขยะชายหาด ได้ขยะ 527 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น รองเท้า ขวดพลาสติก ขวดแก้ว โฟม และถุงพลาสติก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง