อบรมเพิ่มอีก ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง
  • 11 ส.ค. 2565
  • 219

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง" ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลภูเก็ต (แหลมพันวา) ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับมัคคุเทศก์ ครูสอนดำน้ำ และไดฟ์มาสเตอร์ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใต้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ซึ่งภายใต้ประกาศ กำหนดให้ผู้ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวในบริเวณแนวปะการังจะต้องเป็นผู้ควบคุมที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรม จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมชาวไทย 12 คน และชาวต่างชาติ 15 คน เป็นกลุ่มมัคคุเทศก์ 4 คน ครูสอนดำน้ำ 14 คน และไดฟ์มาสเตอร์ 9 คน จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 โดยโครงการนี้ กรม ทช. ได้นำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริฯ ด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง